VCA-FANATIX GRÜNDUNG
06.08.2004
Der Fanclub des VCA mit seiner Gründungsgrillerei im DSG Kammerl in Preinsbach ...
ABSOLUT OLD STARS - VCA-fanatix Gründung - 06.08.2004